Địa chỉ: Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh