Địa chỉ: Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Cảnh Hưng

Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh